Artun ATK-apu Tmi Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Artun ATK-apu Tmi

Yhteystiedot:

Länsikatu 15, 3A, 4 krs.

80110 Joensuu

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa sekä tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Artun ATK-apu Tmi / Arttu Kastinen

Länsikatu 15, 3A, 4 krs.

80110 Joensuu

+358406740347

arttu.kastinen@artunatkapu.fi

2. Rekisteröidyt

Yritys säilyttää kirjanpidossa mainittuja asiakkaan yhteistietoja hallussaan Kirjanpitolain mukaisesti.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

    Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai muuna lakiin perustuvana syynä

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään seuraavien perustelluin syin:

    asiakassuhteen hoitaminen

    asiakassuhde jää tauolle aina tiettynä aikana esimerkiksi talvella, mutta jatkuu kesällä

    tiedon varmistaminen tai muu lakiin perustuva syy

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Kirjanpito sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:

Yhteystiedot:

Asiakkaan nimi

Osoite

Puhelinnumero tai sähköpostiosoite

Valinnaiset (asiakkaan päätettävissä):

Sukupuoli

Ikä

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä on seuraavat oikeudet:

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot​

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Tässä tapauksessa Artun ATK-apu yrityksellä on lakisääteinen oikeus olla poistamatta asiakkaiden henkilötietoja. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto lainsäädännön mukaisesti.

Valitusoikeus

Rekisteröidyillä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädöntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: https://tietosuoja.fi/yhteystiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

    asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

    asiakastyytyväisyyspalautteesta

    suositukset

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Artun ATK-apu Tmi:n ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät pääsääntöisesti Artun ATK-apu Tmi:n työntekijät.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattisen päätöksentekoon tai profilointiin.